Fundusze europejskieProjekt pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Gmina Andrespol

ogłasza nabór na wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 lat  i zamieszkałych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Andrespol do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej 32 w ramach projektu

„Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata”

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Udział w projekcie jest bezpłatny – wyjątek stanowią posiłki.

W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną dodatkowe kryteria tj. niższy dochód na członka rodziny, nieaktywność zawodowa matki, niepełnosprawność dziecka i rodzica

oraz kolejność zgłoszeń

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 01 – 12 września 2016 r.

w godzinach od 8:00 do 14:00

w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze,

ul. Tuszyńska 32, 95-020 Wiśniowa Góra.

Więcej informacji, w tym regulamin oraz karta zgłoszeń, dostępnych na stronie www.spwg.edu.pl oraz andrespol.pl
Informacja


Urząd Gminy Andrespol informuje, iż od dnia 01.07.2016 r. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków Gminy Andrespol wydawane są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - ul. Tuwima 28, IV piętro, pokój 418, 90-002 Łódź.

 

 


 

Plan Gminy Andrespol

 

 

 

Godziny pracy Urzędu

Godziny pracy: Urzędu Kasy
Poniedziałek 7:30-15:30 7:30-14:30
Wtorek 8:00-17:00 8:00-16:00
Środa 7:30-15:30 7:30-14:30
Czwartek 7:30-15:30 7:30-14:30
Piątek 7:30-14:30 7:30-13:30
Sobota nieczynne nieczynne

Kontakt:

 

Telefon: 42 235-27-00 Fax:

42 213-24-40

Email: ug@andrespol.pl
42 213-24-40
42 213-22-88


Uwaga!

Od 2016 roku wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych dla osób fizycznych będących podatnikami podatków: nieruchomości, rolnego i leśnego. W/w numery kont umieszczone są w decyzjach podatkowych.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Historia Gminy Andrespol

Bedoń dzieje do 1939 roku
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
GLKS Andrespolia


LZS Justynów


Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010