Kontakt:

Telefon: 42 235-27-00 Fax:

42 213-24-34

Email: ug@andrespol.pl
42 213-24-40
42 213-22-88

 
Z przyczyn technicznych

najbliższy termin otwarcia PSZOK-u

To dzień 16-12-2020r.


Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

 

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

 

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

 


 

 


1 września w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny!
Obowiązkową metodą podczas Spisu będzie  samospis internetowy.


Nie czekaj na rachmistrza! Spisz się online na stronie http://spisrolny.gov.pl
Dostaniesz upominek! Więcej na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

 
Numery kont bankowych Urzędu Gminy Andrespol

 

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020


- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych,

- opłata skarbowa, za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, użytkowanie wieczyste,

- inne należności,

 

 

65 8781 0006 0000 0130 2000 0130


- wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych należy wpłacać na indywidualny numer konta dostępny w decyzji podatkowej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego dostępny w harmonogramie wpłat.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010