Referat Gospodarki PrzestrzennejKierownik: Sławomir Borowski

tel.: 42-213-24-40 wew. 815

e-mail: rgp@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:


  1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
    regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, sprzedaż gruntów i budynków oraz lokali, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, przekazywanie działek w użytkowanie wieczyste, przekazywanie gruntów w zarząd i dzierżawę, podziały nieruchomości, nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa.
  2. Prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji.
  3. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego: opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010