Janówka 

Powierzchnia: 1,44 km2

Liczba mieszkańców: 970

(kobiety: 492, mężczyźni: 478)

Sołtys:

Mirosława Szwingal-Kryda 

Janówka ul. Perłowa 6

Tel: 792 528 448 (700-1800)

 

e-mail: soltysjanowka6@o2.pl

 

O posiedzeniach Rady Sołeckiej informacje będą wywieszane na tablicach ogłoszeń.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010