Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej GórzeSzkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 32
95-020 Andrespol
tel/fax: 213 23 71
e-mail:  sekretariat@spwg.edu.pl

 

Biuletyn Informacji publicznej: :www.bip.spwg.wikom.pl
dyrektor: mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzysz

     Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze jest placówką, do której uczęszcza 484 uczniów, pracuje 33 nauczycieli. Placówką kierują dyrektor mgr Ewa Lichtorowicz i  vice dyrektor mgr Robert Sękowski, wśród 33 pedagogów jest 7 nauczycieli dyplomowanych, 18 mianowanych i 8 kontraktowych. W pionie administracyjno-obsługowym zatrudnionych jest 16 pracowników.

Jesteśmy SZKOŁĄ Z KLASĄ, uzyskaliśmy certyfikat. Uwieńczone sukcesem mamy dwie kolejne edycje "Szkoły z klasą", tj. Myślę więc jestem, Czytam więc jestem, Działam więc jestem oraz Nauczyciel a klasą.

W szkole działa biblioteka wraz z czytelnią. Księgozbiór podręczny obejmuje: encyklopedie, słowniki, atlasy, roczniki, leksykony. W czytelni dzieci mogą poczytać również czasopisma: "Świerszczyk", "Płomyczek", "Przyrodę Polską", "Eko - Świat", Aurę". Wyposażenie w różnorodny księgozbiór  i komputer z internetem powoduje, że biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły udostępniającym aktualne informacje ze wszystkich działów wiedzy. Aktualnie jest 375 czytelników zarówno uczniów jak i pracowników szkoły. Korzystają z 16 000 woluminów.

Uczniowie naszej szkoły są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. 

Do dyspozycji uczniów jest świetlica szkolna, w której pod opieką nauczycieli świetlicy mają możliwość korzystania z komputerów, odrabiania prac domowych i rozwijania swoich zainteresowań. W szkole działa również stołówka, w której obiady jedzą nie tylko uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej, ale również gimnazjum.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne płatne i niepłatne, zarówno dla uczniów z trudnościami w nauce jak również dla uczniów zdolnych. Dla uczniów z trudnościami organizujemy zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, socjoterapeutyczne i terapii pedagogicznej. Uczniowie zdolni oraz chcący poszerzyć swoją wiedze i umiejętności, uczestniczą w kołach zainteresowań.

Uczniowie zdolni biorą udział w kołach zainteresowań: recytatorsko - teatralnym

i recytatorskim oraz polonistycznym, plastycznym, czytelniczym, muzycznym i informatycznym, kole języka niemieckiego, angielskiego, matematycznym (przygotowanie do konkursu "Kangur matematyczny). Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane są zajęcia o charakterze wyrównawczym z: języka niemieckiego, polskiego, matematyki. Pedagog szkolny prowadzi zajęcia socjoterapii i terapii zajęciowej w świetlicy środowiskowej. W zajęciach biorą udział uczniowie z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach klasowych związanych z Wigilią, Mikołajkami, Andrzejkami, Dniem Kobiet i Mężczyzn, Dniem Matki oraz Dniem Dziecka pod nazwą "Dorośli - Dzieciom". Do akcji tej włącza się cała społeczność szkoły oraz rodzice i mieszkańcy gminy

 Uczniowie klas I- III włączyli się do akcji prowadzonych na terenie szkoły takich jak: Festiwal Bajek,  Dzień Wiosny - degustacja zdrowej żywności, Sprzątanie Świata, Dzień Otwarty Szkoły, festyn Dorośli - Dzieciom. Brali udział w konkursach wewnątrzszkolnych między innymi konkurs plastyczny "Czysty las", "Szopki Bożonarodzeniowe" oraz w konkursach pozaszkolnych np.: "Świerszczykowe wierszyki", "Wiedzy o Unii Europejskiej".

Organizowane są prelekcje na interesujące tematy oraz spotkania z ludźmi różnych zawodów np. :pielęgniarką, pracownikiem MPO, podróżnikiem ( opowieść o Antarktydzie), wizyta w Urzędzie Gminy i spotkanie z jego, pracownikami.

Organizowane są również wycieczki krajoznawcze :

Toruń- Malbork- Kruszwica

Góry Stołowe

Karpacz - Czechy

Biskupin

 

Wycieczki po okolicy :

Oczyszczalnia ścieków w Kraszewie

Urząd Gminy w Andrespolu

GOSiR w Wiśniowej Górze

Las kraszewski

Wycieczka do Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu

 

Wycieczki do Łodzi :

 

Młodzieżowa Akademia Filmowa,

teatry;

kina,

Łódzki Ogród Zoologiczny,

Palmiarnia

 Muzea : Muzeum Regionalne w Piwnicznej

 

Uczniowie brali udział również rajdach :

Przedbórz

Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK

Palmiry

Gwiazdkowy

 

W trakcie roku szkolnego nauczyciele organizują liczne konkursy przedmiotowe

i tematyczne. Uczniowie brali udział w konkursach pozaszkolnych: "Czy znasz tę książkę ?"- konkurs czytelniczy, konkurs matematyczny Kangur i "Mat", oraz "Oxford", "Piórem wojuję" - konkurs polonistyczny, konkurs szopek bożonarodzeniowych, konkurs "Pani Wiosny", Turniej Wiedzy o Piwnicznej i Ziemi Sądeckiej, prezentacja nt. parków narodowych, konkurs jasełek , zbiórka baterii, Przegląd Teatralny, wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o Ziemi Kłodzkiej


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010