Filia Biblioteki Publicznej w JustynowieFilia Biblioteki Publicznej w Justynowie
ul. Główna 19

95-020 Justynów

  

Telefon   42 212-23-41

e-mail:  fbjust@op.pl

 

 

Biblioteka czynna w godzinach:

  

Poniedziałek: 1000 - 1800

Wtorek: 830 - 1630

Środa: biblioteka nieczynna

Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 1000 - 1800

  

 

Biblioteką opiekuję się bibliotekarz mgr Julita Kramek.

 

 

Historia Filii Bibliotecznej w Justynowie

 

Dokładnej daty rozpoczęcia działalności biblioteki publicznej w Justynowie nie da się ustalić, ponieważ pierwsi bibliotekarze opuścili miejscowość, a wielu z nich już nie żyje. Znane są natomiast jej dzieje od 1957 roku, który to rok oficjalnie uznany został za początek jej działalności.

Początkowo biblioteka mieściła się w mieszkaniu prywatnym w Janówce. Około 1960-1961 roku książki zostały spakowane i przewiezione do budynku szkoły podstawowej zajmując lokal o powierzchni 20 m2 , ogrzewany piecem węglowym, bez wody i sanitariatów.  Bibliotekę prowadził od 1975 roku pan Karol Danecki, emerytowany kierownik justynowskiej szkoły podstawowej. W takich warunkach biblioteka funkcjonowała do 1990 roku kiedy to decyzją Naczelnika Gminy Andrespol, księgozbiór i wyposażenie zostały przeniesione do prywatnego budynku pana Marcina Turka, przy ulicy Głównej 1. Powierzchnia biblioteki wynosiła 40 m2   . Z uwagi na rosnący czynsz oraz ciągły brak sanitariatów i odpowiedniego ogrzewania w 1991 roku ówczesny wójt, pan Piotr Korwin- Kochanowski, podjął decyzję o budowie nowego lokalu dla tej placówki.  Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Biblioteki w Justynowie, którego przewodniczącym został wybrany pan Leopold Sałatowicz.  W tymże roku następuje zmiana na stanowisku bibliotekarza. Obowiązki przejmuje Elżbieta Bziukiewicz.

Budynek został oddany do użytku 11 grudnia 1992 roku.  W następnym roku lokal został podłączony do kanalizacji oraz założono centralne ogrzewanie  gazowe. Ogólna kubatura budynku to 120 m 2, z czego powierzchnia użytkowa stanowiła 70 m2 łącznie z sanitariatami i kotłownią. W 2003 roku w budynku zainstalowano telefon.

18 października 2004 roku w bibliotece zostaje uruchomiona czytelnia internetowa. Do dyspozycji czytelników były 3 komputery przekazane w ramach ogólnopolskiego programu IKONKA. W sierpniu 2005 roku do sieci internetowej zostają podłączone następne 3 komputery przekazane przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Podłączenia dokonał nieodpłatnie Piotr Błoch, ówczesny uczeń Technikum Elektronicznego.

Podstawowym celem i obowiązkiem bibliotekarzy pozostaje gromadzenie i opracowanie zbiorów. Książki pozyskiwane są z środków budżetowych oraz przekazywane jako dary od czytelników, w czym Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki ma swój niekwestionowany udział, zwracając się z prośbą na łamach swojego biuletynu Nasze Sprawy.

 

Średnio rocznie biblioteka rejestruje ok. 600 (czasami więcej) czytelników, wypożyczając

na zewnątrz ok. 10.000 książek i 500 czasopism.

 

Biblioteka współpracuje z: Samorządowym Przedszkolem, Szkołą Podstawową, Środowiskowym Domem Samopomocy, Świetlicą Środowiskową,  Stowarzyszeniem Rozwoju Justynowa i Janówki oraz  Kołami Gospodyń oraz   Emerytów i Rencistów w Justynowie i Janówce a także z miesięcznikiem Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Strykowie.

 

Formy pracy biblioteki to: pogadanki, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, wystawki (upamiętniające wydarzenia ogólnopolskie, międzynarodowe i historyczne) oraz udział w wystawach organizowanych na terenie pracy filii.

W bibliotece prezentowane są także prace uczniów i przedszkolaków oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Odbywają się także spotkanie z pisarzami, poetami i innymi ciekawymi ludźmi kultury (w miarę posiadanych środków finansowych).


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010