Gminna Biblioteka Publiczna w AndrespoluGminna Biblioteka Publiczna
Andrespol, ul. Rokicińka 125
tel.: 42 213 24 58

 

e-mail: gbpandrespol@op.pl   

 Kierownik: mgr Elżbieta Bziukiewicz

Starczy bibliotekarza: mgr Małgorzata Kawula

 

PONIEDZIAŁEK   11 00   -    19 00

WTOREK                 8 00   -    19 00

ŚR.ODA                    8 00   -    19 00

CZWARTEK            8 00   -    16 00

PIĄTEK                     8 00   -    16 00      

 

 HISTORIA   BIBLIOTEKI :

             Pierwsza  Biblioteka   publiczna  na  terenie  gminy Andrespol powstała w 1955 r. i nosiła nazwę Biblioteki Gromadzkiej. Mieściła się w prywatnym lokalu na powierzchni 8m2  w Wiśniowej Górze. Prowadzona była przez Danutę Więcław. Księgozbiór liczył wówczas 3.342 wol.

            Po upływie dwóch lat biblioteka została przeniesiona do Domu Kultury w Wiśniowej Górze. Dom Kultury swoją atrakcyjnością przyciągał ludzi. Oprócz zespołu tanecznego prowadził kawiarnię, kino i organizował spotkania z ciekawymi ludźmi.

            W1975 r. po zmianach w podziale administracyjnym kraju, biblioteka przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej. GBP objęła nadzorem Filię w Andrzejowie, prowadzoną przez Stefanię Iskierkę oraz Filię w Justynowie prowadzoną przez Karola Zdaneckiego. W miejscach odległych powstały Punkty Biblioteczne: Stróża, Kraszew, Andrespol, Janówka. Punkty działały w domach prywatnych i były prowadzone przez mieszkańców tych domów. Na koniec 1975 r. księgozbiór GBP liczył 7.675 i zarejestrowanych było 551 czytelników.

            W 1979 r. Biblioteka została przeniesiona na czas remontu do zastępczego pomieszczenia w Domu Kultury. Zajmowała wówczas pomieszczenia piwniczne o powierzchni 38m2 przy ul. Projektowanej 11 w Andrespolu. Kierownictwo Biblioteki objęła Maria Wojtas i pełniła tę funkcję do 1983 roku. Po  rezygnacji  z  pracy  w  Bibliotece  Pani  Wojtas , kierownictwo  objęła  Alina  Garnys   pełniąc  tę  funkcję  do  końca września 2016 roku. 

W  latach 1984 - 1989  w  bibliotece pracowały: Marlena Żukower, Beata Milczarek, Elżbieta Bziukiewicz.

            Od 2000 roku także GBP zajmuje inne pomieszczenia. Została umieszczona w pomieszczeniach biurowych po byłym zakładzie Ceramiki Budowlanej w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 125.

                           

Nagrody  i  wyróżnienia  :

 

<  1994 r.  -  wyróżnienie  Urzędu  Wojewódzkiego  za całokształt  pracy   Biblioteki

<  1997 r.  -  III  nagroda   w  Turnieju  Gmin  Województwa  Łódzkiego, za  popularyzację  Czytelnictwa.

<  1998 r.  -  wyróżnienie  w  Wojewódzkim  Konkursie  Kronik  Bibliotecznych.

<  2003 r.  -  Złotą  Odznakę  za  zasługi  i  współpracę  z  Polskim  Związkiem  Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów.

 

 

  Z A P R A S Z A M Y    D O      L E K T U R Y

 

 U S ŁU G I :

 udostępnianie  zbiorów  na  miejscu  i na  zewnątrz,

 

 • informacja  biblioteczna,
 • informacja  bibliograficzna,
 • informacja  rzeczowa,
 • informacja  o  regionie
 • udostępnianie  komputerowych  baz  danych,

 oraz  oferta  kulturalno oświatowa  dla  dzieci  i  dorosłych:

 

 • wystawy,
 • spotkania  autorskie,
 • spotkania  z  ciekawymi  ludźmi
 • prelekcje
 • lekcje  biblioteczne  konkursy  literackie  i  czytelnicze

 Z A P R A S Z A M Y      do  Czytelni   multimedialnych ,  uruchomionych  dzięki  akcji    -  IKONKA  -


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010