Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze 

Ogłoszenie

 

Decyzje o przydatności wody do spożycia


 

  1. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Wiśniowej Górze
  2. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Stróży
  3. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Kraszwie
  4. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Justynowie
  5. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Janówce
  6. Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg w Bedoniu

 

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze

ul. Piekarniczej 6/10 w Wiśniowa Góra

95 - 020  Andrespol

tel.: 42 213 24 57;42 213 24 06; 535 526 367

 

e-mail: zgk@andrespol.pl 

dyrektor: mgr Piotr Wilk

 

Godziny pracy:

Poniedziałek:    7:30 - 15:30
Wtorek:             8:30 - 17:00
Środa:               7:30 - 15:30
Czwartek:         7:30 - 15:30
Piątek:               7:30 - 15:00
   

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 15:00-17:00.

 

Przedmiotem działania Zakładu jest: 

1)     Zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi, a w szczególności: obsługa eksploatacyjna, techniczna i administracyjna przekazanych w zarząd budynków i innych nieruchomości, także przejętych w administrację zleconą.

2)     Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej oraz urządzeń służących do pozyskiwania i dostarczania wody.

3)     Zarządzanie i eksploatacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie oraz sieci kanalizacyjnej i urządzeń służących do odprowadzania ścieków.

4)     Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

5)     Utrzymanie porządku na terenach komunalnych oraz organizowanie wywozu śmieci i nieczystości płynnych z nieruchomości będących w dyspozycji Zakładu.

6)      Organizowanie robót publicznych i interwencyjnych.    

 


 

 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie

ul. Ekologiczna 5, Kraszew

95-020 Andrespol

tel.: 42 213 23 60


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010