Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Oddział BratoszewiceŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  

 

ul. Nowości 32 

95-011 Bratoszewice 

tel. 0-42 719-89-28 

www.lodr-bratoszewice.pl 

 

TEREN GMINY ANDRESPOL OBSŁUGUJE:

 

Rejonowy Zespół Doradców Rejonu Łódź - Wschód

ul. Rokicińska 125, I piętro, pokój nr  11-13

95-020 Andrespol

tel / fax 0-42 212-34-18

 

1.      mgr inż. Ewa Gładysz  - Kierownik

2.      mgr inż. Ewa Kłosińska - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich 

3.     mgr inż. Anna Gołaszewska - specjalista ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki

 

 

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje zadania z zakresu:


 • doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i gorspodarstwa wiejskiego
  w celu zapewnienia pomocy mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie poprawy ich życia, konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych oraz podnoszenia kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

 

 

 

Piorytetowe działania Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:


 1. Pomoc rolnikom w zakresie absorpcji środków pomocowych UE, głównie PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich);
 2. Wdrażanie zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym;
 3. Wspieranie rozwoju grup producenckich, spółek wodnych, lokalnych grup działania;
 4. Upowszechnianie nowych technologii produkcji rolnej;
 5. Prowadzenie szkoleń, kursów chemizacyjnych;
 6. Upwszechnienie rozwoju agroturystyki i promocji wsi jako miejsca wypoczynku;
 7. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 8. Monitoring rynku artykułów rolno-spożywczych i środków do produkcji rolnej;
 9. Organizacja targów, wystaw i innych przedsięwzięć upowszechaniających wiedze rolniczą.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010