Komunikacja gminnaRozkłady jazdy

 

 

Uwaga pasażerowie korzystający z gminnej komunikacji autobusowej na liniach do Janówki i Bedonia

 

Zgodnie z wnioskami osób korzystających z komunikacji gminnej (petycja mieszkańców Bedonia i Andrespola) oraz wcześniej podawanymi informacjami o rozmowach prowadzonych z miastem Łódź, informujemy, że od 1 stycznia 2018r. planowana jest zmiana zasad jej funkcjonowania (w tym zmiana – skrócenie tras) oraz zmiana systemu opłat za przejazdy tymi liniami.

Autobusy przewoźników prywatnych, wynajętych i opłacanych przez gminę nosić będą trzycyfrowe oznaczenia linii łódzkiego transportu zbiorowego.

 

Linia BEDOŃ- ŁÓDŹ-BEDOŃ oznaczona będzie numerem 201.

Linia JANÓWKA- ŁÓDŹ - JANÓWKA ( z niektórymi kursami przez Kraszew) oznaczona będzie numerem 202.

Na obydwu liniach obowiązywać będą jednorazowe i okresowe bilety MPK (takie jak dla naszej strefy taryfowej – np. na linii 82), co oznacza, iż nie będzie konieczności zakupu np. 2 tzw. „migawek” dla osób, które korzystały z usług przewoźnika gminnego i MPK.

Obowiązywać będą ulgi przewozowe jak w pozostałych liniach obsługiwanych przez MPK.

Autobusy linii 201 i 202 zgodnie z wytycznymi miasta Łódź kończyć będą swe trasy na krańcówce przy ul. Puszkina (okolice dworca PKP Łódź-Widzew) i zatrzymywać na wszystkich dotychczasowych przystankach, łącznie ze wspólnym dla autobusów i tramwajów przystankiem przy   ul. Rokicińskiej (ok. ul. Augustów).

Poniżej zamieszczamy proponowane, zaakceptowane przez m. Łódź rozkłady jazdy obu linii. Prosimy o ewentualne uwagi do nich z zaznaczeniem, że nie powinna ulec zmianie liczba kursów oraz tras.

 

Rozkład jazdy linii 201

Rozkład jazdy linii 202


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010