Odpady komunalne
 

W dniu 14.03.2019 roku Rada Gminy Andrespol przyjęła następujące stawki opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązują od 1.04.2019 roku.


OPŁATY

Wymiana pojemników na odpady JUKO


Szanowni Mieszkańcy

 

Proszę nie sugerować się w żadnym wypadku informacjami dostarczanymi Państwu bezpośrednio przez firmę JUKO o konieczności dowiezienia we własnym zakresie pojemników na teren straży pożarnej pod groźba kary. Firma nie ma żadnych podstaw stawiania wymogów zawartych w informacjach do Państwa skierowanych, tym bardziej, że termin odbioru swoich pojemników Firmie upłynął w dniu 26.02.2019 r. Jeśli jednak zdarzyło się, że w przedstawionym terminie firma pojemników nie odebrała - publikujemy trzy dodatkowe terminy ich odbioru zwracając się do Państwa z prośbą o ponowne wystawienie pojemników firmy JUKO przed posesję w poniższych terminach:

 

26.03.2019 - WIŚNIOWA GÓRA,STRÓŻA,ANDRESPOL I i II.

 

27.03.2019 - JUSTYNÓW I i II, JANÓWKA.

 

28.03.2019 - BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY,NOWY  BEDOŃ, BEDOŃ  WIEŚ, KRASZEW.


 Wymiana pojemników na odpady.


Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że akcja wymiany pojemników na odpady komunalne trwa nadal.  Nowa Firma JANTAR rozwozi do poszczególnych posesji nowe pojemniki a poprzednia firma YUKO odbiór pustych pojemników rozpoczęła

od dnia 11 lutego i akcja ta potrwa przez okres dwóch tygodni w terminach wywozu odpadów według harmonogramu na miesiąc luty 2019r.
Harmonogramy zamieszczone są na stronie BIP Urzędu  w zakładce „odpady komunalne”.

Prosimy mieszkańców o wystawienie w tych dniach napełnionych pojemników firmy JANTAR i jednocześnie pustych pojemników firmy YUKO. 

Jak należy segregować odpady w Gminie Andrespol 

 


 

Gmina Andrespol - Harmonogram 2019 ( Jantar 8 Sp. z o. o.)

 

Zielona Góra

 

Andrespol ulice: Czarnieckiego, Orzeszkowej, Głogowa, Grodzka, Grota Roweckego, Jęczmienna, Krzywa, Lipowa, Łanowa, Mała, Niska, Patriotyczna, Podolska, Pokojowa, Rzeźna, Prosta, Teligi, Czajewskiego, Tuszyńska, Urocza, Wysoka, Zapolskiej, Zaułek, Zduńska, Żytnia


Andrespol ulice: Brzezińska, Ceramiczna,, Chopina, Fabryczna, Fredry, Kościelna, Krótka, Marysińska, Młynarska, Paderewskiego, Projektowana, Prusa, Rokicińska, Różana,Stawowa, Świtezianki, Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa, Źródlana


Wiśniowa Góra ulice: Akacjowa, Aleja Róż, Błotnista, Borowa od nr. 69 do 105, Brzozowa, Czajewskiego, Feliksińska, Gimnastyczna, Kolarska, Kolorowa, Konopnickiej, Paprociowa, Podleśna, Prywatna, Sąsiedzka, Sosnowa, Szarotki, Szkolna, Topolowa, Tuszyńska, Tyrolska


Bedoń Przykościelny


Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń


Justynów ulice: Akacjowa, 1-go Maja, A. Struga, Bedońska,Cicha, Cienista, Dobra, Główna (od Łódzkiej), Górna, Graniczna, Jordanowska,Kasprzaka, Kolejowa, Lokatorska, Ludowa, Łąkowa, Łódzka, Malinowa, Mieszka I,
Ogrodowa, Orzechowa, Plażowa, Północna, Robotnicza, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Wczasowa, Wspólna, Lawendowa, Wypoczynkowa, Zachodnia, Zielona


Justynów ulice: Bartnicza, Bukowa, Ciesielskiego, Czeremchy, Daszyńskiego, Długa,  Główna (do Łódzkiej), Hulanka, Jeżynowa, Korczaka, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa,
Makowa, Mickiewicza, Modra, Moniuszki, Nowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Południowa, Polna, Reymonta, Słowackiego, Staszica, Tulipanowa, Wesoła, Wiosenna, Wjazdowa


Janówka


Stróża, Wiśniowa Góra ulice: Kolarska 8, 14/16, 19,20, Podleśna 1a, b, e, f, g, h, i, 3, 3a, 3b, Gimnastyczna 1


Wiśniowa Góra ulice: 1 Maja, Borowa od nr. 49 do 67A, Złota, Klonowa, Kraszewskiego, Lecznicza, Pogodna, Oficerska, Parkowa, Piekarnicza, Wspólna, Zagajnikowa, Wakacyjna
 

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe jak również właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe


Działkowcy informacja

Deklaracja działkowcy

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Urząd Gminy w Andrespolu apeluje o utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol – każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany pojemnika w przypadku jego uszkodzenia.

 

 

 


Urząd Gminy informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się zasady segregacji odpadów. Proszę o zapoznanie się z poniższym schematem segregacji:


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW


WOREK ZIELONY SZKŁO - Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).

 

NIE WRZUCAĆ: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek, szkła żaroodpornego.

 

WOREK ŻÓŁTY PLASTIK I OPAKOWANIA METALOWE (opakowania po płynach i napojach, poj. po produktach mlecznych, poj. po art. sypkich, folie, reklamówki i woreczki foliowe, puszki po konserwach, napojach i sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, doniczki plastikowe, plastikowe drobne akcesoria samochodowe).

 

NIE WRZUCAĆ: puszek po farbach, folii i odpadów budowlanych, zatłuszczonego papieru, art. higienicznych np. pampersy.

 

 WOREK NIEBIESKI PAPIER (książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe).

 

WOREK BRĄZOWY ODPADY ORGANICZNE (obierki z owoców, warzyw, resztki jedzenia itp.) trawa, liście, chwasty, trociny, drobne gałęzie.

 

NIE WRZUCAĆ: kamieni, popiołu, żużlu, kości, wędlin itp.

 

- obowiązuje ograniczenie odbioru odpadów organicznych i bio – jednorazowo do 3 worków!

Dbając o stronę ekonomiczną jak również ekologiczną systemu zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminie najbardziej zalecaną metodą jest kompostowanie odpadów bio we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Metoda ta pozwala zminimalizować opłaty za odpady komunalne jak również przyczynia się do znacznego ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Kompost uzyskany w przydomowych kompostownikach jest doskonałym nawozem do poprawienia jakości trawników, upraw warzywniczych oraz innych upraw ogrodowych. Ponadto Gmina Andrespol stworzyła możliwość legalnego pozbywania się odpadów bio poprzez samodzielne wywożenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 (teren Oczyszczalni) czynnego w każdą środę w godzinach 8.00 – 20.00. Brak tego ograniczenia spowodowałby znaczną podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca!

 

WOREK BIAŁY/SZARY POPIÓŁ (tylko i wyłącznie wystudzony popiół z pieców)


POJEMNIK - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (art. higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, inne drobne odpady powstające w gosp. domowych np. tekstylia, buty, wystudzony popiół i szlakę).

 

NIE WRZUCAMY: Odpadów budowlanych i remontowych, odpadów ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) i odpadów kuchennych

 

PONADTO:

W ciągu roku odpady wielkogabarytowe (np. opony, fotele, sprzęt RTV i AGD) oraz szyby okienne i szkło zbrojone można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 w każdą środę w godz. 8.00- 20.00

Raz w roku jesienią organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji (z wyłączeniem opon samochodowych i materiałów budowlanych).

 

 

 


 

Worki służące do segregacji dostarczane są przez kierowców, co dwa tygodnie w trakcie odbioru odpadów komunalnych. W sytuacjach awaryjnych można je odebrać w gminie. Worki z odpadami segregowanymi są odbierane w tym samym dniu, co pojemnik na odpady zmieszane. Do każdego typu odpadów przyjeżdżają osobne samochody.

 

System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Andrespol

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2016 r.

CennikNajważniejsze Informacje dotyczące Wywozu i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Andrespol


Informacja

 

 


Zmiana podmiotu wywożącego odpady komunalne


W wyniku przeprowadzonego w grudniu 2016 roku przetargu, została wyłoniona na lata 2017 – 2018, nowa firma zajmująca się wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jest to Firma JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, obsługująca obecnie również wiele innych gmin.

Firma rozpocznie na naszym terenie działalność od 1 lutego 2017 r. W związku z powyższym wymiana pojemników na odpady komunalne, rozpocznie się już od dnia 26.01.2017 roku według harmonogramu, który jest spójny z harmonogramem z roku 2016. Wymiana prowadzona będzie sukcesywnie w poszczególnych sołectwach, w taki sposób aby nie zakłócić dotychczasowego trybu odbioru odpadów z poszczególnych posesji i przebiegać będzie w następujący sposób: firma JUKO będzie odbierała odpady z pojemników dotychczasowej firmy REMONDIS, pozostawiając jednocześnie swoje pojemniki. W tym samym czasie firma REMONDIS będzie zabierała swoje już opróżnione pojemniki.

W razie zaistnienia problemów  prosimy o kontakt z Urzędem Gminy: tel. 42 213-24-40 wew. 826 lub 836, e-mail: odpady@andrespol.pl lub osobiście w pok. nr 2 na parterze budynku Urzędu.

Zmiany, o których informujemy nie wiążą się z koniecznością wypełnienia nowej deklaracji ani z ze zmianą stawek wywozu odpadów komunalnych.

Za możliwe utrudnienia i uciążliwości przepraszamy.

 

 


Kontrola Przedsiębiorstw i Instytucji


Zgodnie z art. 9 u w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu poczynając od miesiąca stycznia 2017 r. będą prowadzili kontrole firm, podmiotów gospodarczych, instytucji, oraz przedsiębiorstw w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Celem przeprowadzanych kontroli jest sprawdzenie czy ww. podmioty prawidłowo gospodarują odpadami wytwarzanymi na ich terenie. Urząd Gminy przypomina, że obowiązkiem przedsiębiorstw i instytucji, które nie są objęte gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych jest:

 1. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi,
 2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Andrespol,

Prosimy właścicieli przedsiębiorstw, firm i instytucji o przygotowanie umów lub innych dokumentów celem ich okazania pracownikom urzędu.

Przedsiębiorcom i kierownikom instytucji nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat w wysokości do 500 zł. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrespolu. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą jest konieczne również w przypadku jeżeli na jednej posesji zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza.

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców i kierowników instytucji , którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych o jak najszybsze podpisanie stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych. 

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Andrespolu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek mieszkańca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w następujących terminach:


 1. za miesiące styczeń i luty do 28 lutego danego roku,
 2. za miesiące marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
 3. za miesiące maj i czerwce do 30 czerwca danego roku,
 4. za miesiące lipiec i sierpień do 31 sierpnia danego roku,
 5. za miesiące wrzesień i październik do 31 października danego roku,
 6. za miesiące listopad i grudzień do 30 grudnia danego roku.

 

W przypadku wystąpienia problemów z uiszczenia opłaty z uwagi na brak danych takich jak np. stawka opłat istnieje możliwość uzyskania ich pod numerem telefonu 42 2132 440 wew. 826 i 836 lub osobiście w Urzędzie Gminy Andrespol pok. nr 2.


 


 

Urząd Gminy Informuje

 

W związku ze zmianą ustawy regulującej wywóz odpadów komunalnych, nastąpiła konieczność zmian w sposobie naliczania opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.  Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości stosowania dotychczasowej metody obliczania należności za te usługi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.  W związku z powyższym opłata ta będzie naliczana od ilości osób zamieszkujących daną posesję. Zmieniony system naliczania opłat zobowiązuje do zmiany druku deklaracji, planuje się również korektę stawek opłaty za  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.   Wszystkie  te zmiany  wprowadzone zostaną  z dniem 1 maja 2016 r.

 


 

 

Sprawdzenie ilości osób płacących za odpady komunalne


            Urząd Gminy prowadzi weryfikację danych złożonych w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych z danymi meldunkowymi. W przypadku otrzymania powiadomienia o rozbieżności w ilości osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji z ilością osób zameldowanych, prosimy o złożenie wyjaśnień w terminie 14 dni, na drukach zamieszczonych poniżej.


Wyjaśnienia w tej sprawie należy składać w Urzędzie Gminy w Andrespolu w pokoju nr 2 lub przesłać pisemnie na adres Urzędu używając druku zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce Odpady Komunalne ( poniżej ):


http://andrespol.bip.cc/p,527,_dpady_komunalne.html

 

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Andrespol znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.

Godziny otwarcia: środa 8:00 - 20:00
W Punkcie można składować następujące odpady:
 • odpady budowlane i poremontowe w ilości do 500 litrów na gospodarstwo domowe na rok,
 • odpady bio: odpady zielone, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, odpady warzyw, inne odpady roślinne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale.
Zabrania się składowania odpadów w innych miejscach niż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdującym się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.
Składowanie odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie tylko w dniu i w miejscu do tego przeznaczonym!
UWAGA!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Gminy Andrespol.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010