25 lat Samorządności25 lat samorzadnosci

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad 50 latach przerwy, było możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm  8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.


Wybory do rad gmin przeprowadzono do 2383 rad gmin w tym: 1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tysięcy mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 gmin i miast, 7 rad dzielnic.


Na ogólną liczbę 52.037 mandatów kandydowało 147.389 kandydatów, wybrano spośród nich 51.987 radnych do rad gmin (nie wszystkie mandaty zostały obsadzone).


W kampanii wyborczej uczestniczyło ok. 2000 partii i ugrupowań politycznych oraz organizacji.


Frekwencja wyborcza wynosiła 42 proc. Liczba oddanych głosów nieważnych nie przekraczała 2 proc.


W wyniku wyborów poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie: Komitety Obywatelskie "Solidarność" -  53,1 proc. głosów; lokalne komitety wyborców - 24,7 proc. głosów; Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,3 proc. głosów; Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej - 2,7 proc. głosów; Stronnictwo Demokratyczne - 2,1 proc. głosów; Konfederacja Polski Niepodległej - ok. 1 proc. głosów.

 

Historia Administracji w Gminie Andrespol (pobierz plik PDF)

 

Władze Gminy Andrespol od 1990 roku:


KADENCJA 1990 - 1994


Funkcja

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Wójt Gminy

Piotr Kochanowski

12.06.1990 - 08.10.1991

Zastępca Wójta

Tadeusz Masztal

18.08.1990 - 08.10.1991

Zastępca Wójta

Tadeusz Nowacki

12.06.1990 - 08.10.1991

Zastępca Wójta

Franciszek Wójciak

12.06.1990 - 08.10.1991

Sekretarz Gminy

Ignacy Pietrusewicz

05.06.1990 - 29.06.1990

Sekretarz Gminy

Jadwiga Sońta

01.08.1990 - 31.12.1990

Sekretarz Gminy

Krzysztof Marusiński

15.03.1991 - 30.06.1991

Sekretarz Gminy

Halina Kośka

19.08.1991 - 31.07.1993

Skarbnik

Zofia Tompa

01.01.1991 - 30.06.1991

Skarbnik

Wiesława Olkowicz

01.07.1991 - 30.04.1992

Wójt Gminy 

Paweł Łuszcz

10.10.1991 - 25.05.1994

Zastępca Wójta

Ryszard Marko

01.01.1992 - 10.03.1994

Sekretarz Gminy

Halina Kośka

19.08.1991 - 31.07.1993

Sekretarz Gminy

Jacek Banasik

24.11.1993 - 25.05.1994

Skarbnik

Wiesława Olkowicz

01.07.1991 - 30.04.1992

Skarbnik

Eugenia Ciszewska

01.05.1992 - 25.05.1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Ryszard Surowiec

Z-ca Przewodniczącego

Lech Chojnacki

Z-ca Przewodniczącego

Krzysztof Owczarek

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Piękoś

Z-ca Przewodniczącego

Eustachiusz Wiktorek

Radny

Henryk Banaszczyk

Radny

Eugeniusz Ciupiński

Radny

Roman Dawicki

Radny

Jan Gajda

Radny

Ireneusz Janda

Radny

Lucjan Jendrzejczak

Radny

Paweł Kaszuba

Radny

Bronisław Kisiel

Radny

Piotr Kochanowski

Radny

Jan Konewka

Radny

Michał Korwin - Kochanowski

Radny

Dariusz Kubus

Radny

Ryszard Marko

Radny

Tadeusz Papiernik

Radny

Janusz Skibiński

Radny

Alojzy Ziętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 1994 - 1998


Funkcja

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Wójt Gminy

Paweł Łuszcz

07.07.1994 - 10.04.1995

Sekretarz Gminy

Jacek Banasik

07.07.1994 - 26.04.1995

Skarbnik

Anna Łosiak

24.02.1997 - 07.11.1998

Wójt Gminy 

Jacek Banasik

26.04.1995 - 07.11.1998

Zastępca Wójta

Janusz Linda

01.08.1995 - 07.11.1998

Sekretarz Gminy

Barbara Sobecka

01.06.1995 - 30.06.1996

Sekretarz Gminy

Jerzy Jurga

02.01.1997 - 18.11.1998

Skarbnik

Anna Łosiak

24.02.1997 - 31.01.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Eustachiusz Wiktorek

Przewodniczący

Jan Gajda

Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Rokuszewski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Piękoś

Radny

Danuta Chmielewska

Radny

Henryka Dziąg

Radny

Andrzej Gorzela

Radny

Andrzej Hoffman

Radny

Janina Jasińska

Radny

Tadeusz Konik

Radny

Michał Korwin-Kochanowski

Radny

Dariusz Kubus

Radny

Jan Machała

Radny

Henryk Młostoń

Radny

Mirosław Owczarek

Radny

Rafał Pomarkiewicz

Radny

Bogusława Rogowska - Frankowska

Radny

Jan Rutkowski

Radny

Leopold Sałatowicz

Radny

Stanisław Sobolewski

Radny

Maria Soszka

Radny

Ryszard Surowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 1998 - 2002


Funkcja

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Wójt Gminy

Andrzej Abramczyk

07.11.1998 - 18.11.2002

Zastępca Wójta

Piotr Wilk

01.03.1999 - 18.11.2002

Sekretarz Gminy

Jerzy Jurga

18.11.1998 - 28.02.1999

Sekretarz Gminy

p.o. Bożena Matuszewska

01.03.1999 - 28.09.2002

Skarbnik

Anna Łosiak

24.02.1997 - 31.01.1999

Skarbnik

Stefan Stęplewski

09.03.1999 - 18.12.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Sławomir Szubert

Z-ca Przewodniczącego

Sławomir Kwiecień

Radny

Andrzej Abramczyk

Radny

Zdzisław Bogucki

Radny

Lech Chojnacki

Radny

Elżbieta Ciesielska

Radny

Bogdan Czwarnóg

Radny

Anna Kopycka

Radny

Dariusz Kubus

Radny

Irena Łukasik

Radny

Jan Machała

Radny

Jerzy Maliszewski

Radny

Jakub Olbert

Radny

Aleksandra Kazimiera - Pawlikowska

Radny

Andrzej Piękoś

Radny

Bogusława Rogowska - Frankowska

Radny

Zenon Sapała

Radny

Janusz Skibiński

Radny

Anna Socha

Radny

Ryszarda Surowiec

Radny

Anna Tulinek

Radny

Andrzej Wiosna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2002 - 2006


Funkcja

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Wójt Gminy 

Dariusz Kubus

od 18.11.2002

Sekretarz Gminy

Jolanta Tuka - Pietrzak

01.01.2003 - 28.02.2005

Sekretarz Gminy

p.o. Henryka Krawczyk

01.04.2005 - 31.10.2005

Sekretarz Gminy

Elżbieta Ciesielska

od 01.08.2006

Skarbnik

Urszula Stoszek

od 18.12.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Elżbieta Ciesielska

Przewodniczący

Jan Woźniak

Z-ca Przewodniczącego

Lech Chojnacki

Radny

Henryka Dziąg

Radny

Marianna Herman

Radny

Marian Kaczmarek

Radny

Urszula Karmańska-Białowąs

Radny

Jacek Jerzy Kosielski

Radny

Kazimierz Kulik

Radny

Sławomir Kwiecień

Radny

Stefan Łęgocki

Radny

Adam Paweł Maciejczyk

Radny

Aleksandra Kazimiera Pawlikowska

Radny

Bogusław Rogowska-Frankowska

Radny

Jadwiga Sękowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2006 - 2010


Funkcja

Imię i Nazwisko

Wójt Gminy 

Dariusz Kubus

Sekretarz Gminy

Elżbieta Ciesielska

Skarbnik

Urszula Stoszek

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Jan Woźniak

Z-ca Przewodniczącego

Jadwiga Sękowska

Radny

Romuald Bulesowski

Radny

Lech Chojnacki

Radny

Marian Kaczmarek

Radny

Kazimierz Kulik

Radny

Sławomir Kwiecień

Radny

Wojciech Lubarski

Radny

Stefan Łęgocki

Radny

Renata Teresa Olkusz

Radny

Bożena Bogusława Rigamonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2010 - 2014


Funkcja

Imię i Nazwisko

Wójt Gminy 

Dariusz Kubus

Sekretarz Gminy

Elżbieta Ciesielska

Skarbnik

Urszula Stoszek

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Jan Woźniak

Z-ca Przewodniczącego

Sławomir Kwiecień

Radny

Zdzisław Bogucki

Radny

Romuald Bulesowski

Radny

Adam Chądzyński

Radny

Lech Chojnacki

Radny

Jan Czyżykowski

Radny

Sebastian Derda

Radny

Paweł Garnys

Radny

Wojciech Lubarski

Radny

Stefan Łęgocki

Radny

Renata Teresa Olkusz

Radny

Robert Sawidzki

Radny

Stefan Stachowiak

Radny

Jacek Stefaniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2014 - 2018


Funkcja

Imię i Nazwisko

Wójt Gminy 

Dariusz Kubus

Sekretarz Gminy

Elżbieta Ciesielska

Skarbnik

Urszula Stoszek

 

 

 

 

 

 

 RADA GMINY

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Jan Woźniak

Z-ca Przewodniczącego

Sławomir Kwiecień

Radny

Tomasz Bojanowski

Radny

Romuald Bulesowski

Radny

Adam Chądzyński

Radny

Lech Chojnacki

Radny

Wacław Gabara

Radny

Paweł Garnys

Radny

Piotr Kisiel

Radny

Stefan Łęgocki

Radny

Renata Olkusz

Radny

Robert Sawidzki

Radny

Paweł Stasiak

Radny

Marian Turzyński

Radny

Andrzej Wiosna® Urząd Gminy Andrespol 2010