Referat Realizacji ProjektówKierownik: Grażyna Walczak

Tel. 42 213 24 40 wew. 825

e-mail: grazyna.walczak@andrespol.pl

 


Do zadań Referatu Realizacji Projektów należy:


 1. W zakresie funduszy unijnych:
  • przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie inwestycji gminnych oraz projektów jednostek gminnych, a w szczególności realizacja i rozliczenie końcowe wniosków, oraz sporządzanie pełnej sprawozdawczości.
  • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych,
  • prowadzenie działań promocyjnych inwestycji, które zostały objęte finansowym wsparciem zewnętrznym,
  • udzielanie informacji mieszkańcom o możliwościach pozyskiwania środków krajowych oraz unijnych na ich własne projekty.
 2. W zakresie zamówień publicznych:
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • sporządzanie projektów umów,
  • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych dla prowadzonych postępowań,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010