Referat KomunalnyKierownik: Małgorzata Burzyk

tel.: 42-213-24-40 wew. 836

e-mail: odpady@andrespol.pl

 

Do zadań Referatu Komunalnego należy:

  1. bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, 
  2. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z gospodarka odpadami,
  3. kontrola pracy firmy odbierającej odpady, jak również sposobu ich segregacji oraz ilości mieszkańców w gospodarstwach domowych,
  4. opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
  5. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, na cele niezwiazane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz nalizanie związanych z tym opłat,
  6. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie, roztrzyganie sporów oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
  7. prowadzenie spraw związanych z powstającymi szkodami w uprawach rolnych w wyniku klęski żywiołowej,
  8. koordynowanie działań na terenie gminy związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt,
  9. wydawanie rolnikom zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010