Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR 

                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR

 

 

Gmina Andrespol przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR” w ramach umowy nr 00474-6935-UM0510809/18. 

 

Planowana wysokość dofinansowania: 372 782,00 zł

 

Zadanie jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

 

Aktualizacja:

 

Grudzień 2019 r.

 

Zadanie zostało zrealizowane w pełni. Całkowita wartość wyniosła 808 713,00 zł. Aktualnie Gmina jest na etapie rozliczania dofinansowania w ramach PROW.

 BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010